Recent Posts

อาการปวดหลัง เป็นอาการที่เป็นกันได้ทั่วไป แต่ส่วนมากจะเป็นในวัยผู้ใหญ่หรือวัยชรา อย่างสาวออฟฟิตก็จะมีอาการปวดหลังเรื้อรังที่ต้องนั่งทำงานทั้งวัน จนทำให้ต้องรักษาอาการปวดหลัง แต่บางครั้งก็ไม่อาจลางานไปหาหมอได้ แต่มีอีกทางเลือกโดยใช้ อุปกรณ์แก้ปวดหลัง

เครื่องวัดไข้ เป็นอุปกรร์ทางการแพทย์ที่ควรมีติดบ้านไว้เหมือนยาสามัญประจำบ้าน เพราะการป่วยเป็นไข้นั้นเป็นกันได้ง่ายทั่วไป หากมีไข้จะสามารถพึ่งพาเครื่องวัดไข้ได้อย่างง่ายดาย เราจะใช้ เครื่องวัดไข้ วัดดูว่ามีไข้สูงแค่ไหน และเมื่อตอนที่ป่วยเป็นไข้ก็ยังคงต้องวัดไข้กันอย่างต่อเนื่อง …

เครื่องชั่งน้ำหนักที่สาวๆ ใช้กันทั่วไปในปัจจุบันนั้นอาจจะเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักธรรมดาทั่วไป หรืออาจจะเป็น เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบหยอดเหรียญตามหน้าเวเว่นหรือในห้างต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องชั่งน้ำหนักให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น สามารถวัดค่าต่างๆ ได้อย่างละเอียดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สัดส่วนมวลร่างกายเราอย่างหลากหลาย…

เครื่องวัดความดัน เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยบางโรคจำเป็นต้องมี เครื่องวัดความดัน ประจำบ้านเป็นของตัวเอง เพื่อใช้วัดความดันทุกวัน ส่วนมากเราจะใช้เครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติ เพื่อที่จะวัดได้ง่ายพร้อมบอกค่าต่างๆ มากมายอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวาน …