Recent Posts

เครื่องชั่งน้ำหนักที่สาวๆ ใช้กันทั่วไปในปัจจุบันนั้นอาจจะเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักธรรมดาทั่วไป หรืออาจจะเป็น เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบหยอดเหรียญตามหน้าเวเว่นหรือในห้างต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องชั่งน้ำหนักให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น สามารถวัดค่าต่างๆ ได้อย่างละเอียดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สัดส่วนมวลร่างกายเราอย่างหลากหลาย…

เครื่องวัดความดัน เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยบางโรคจำเป็นต้องมี เครื่องวัดความดัน ประจำบ้านเป็นของตัวเอง เพื่อใช้วัดความดันทุกวัน ส่วนมากเราจะใช้เครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติ เพื่อที่จะวัดได้ง่ายพร้อมบอกค่าต่างๆ มากมายอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวาน …